Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawกระบวนการพิจารณาจะใช้เวลานานแค่ไหนหลังจากตอบกลับการขอหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว

กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลานานแค่ไหนหลังจากตอบกลับการขอหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว

Translation of the above video, for original transcript please see: 

วิดีโอม้วนนี้จะกล่าวถึงการขอหลักฐานเพิ่มเติมในอีกแง่มุมหนึ่ง  ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ทำวิดีโอหลายม้วนเกี่ยวกับเรื่องการขอหลักฐานเพิ่มเติม(RFE) ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในนโยบายเกี่ยวกับประเด็นของ RFE  

ประเด็นที่จะกล่าวถึงใน วิดีโอม้วนนี้ จะแตกต่างจากที่เคยกล่าวแล้วเล็กน้อย นั่นก็คือ ตามปกติหลังจากขอหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว กระบวนการพิจารณาในขั้นต่อไปจะใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหน  คำตอบคือ “ขึ้นอยู่แต่ละคำร้อง”  ในประสบการณ์ของผม เจ้าหน้าที่ USCIS มักจะปฎิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว ตามปกติเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่า “เราได้ตรวจสอบหลักฐานในคำร้องของคุณมาครึ่งทางแล้วนะ  ทันทีที่คุณส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้เราตามที่ขอมา เราก็จะได้เดินหน้าต่อไปทันทีเช่นกัน”  ไม่ว่าคำร้องนั้นจะได้รับอนุมัติหรือปฏิเสธก็จะเริ่มจากจุดนี้ทั้งนั้น ในขั้นตอนแรกของกระบวนการซึ่งเป็นช่วงที่กำลังพิจารณาคำร้องและยังไม่ได้ขอหลักฐานเพิ่มเติมจะใช้เวลานานพอสมควร เช่นในกรณีของวีซ่า K-1 (ประเภทคู่สมรส) ถ้านับจากวันรับคำร้อง กว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอาจใช้เวลานานหลายเดือน แต่หากได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอแล้ว ระยะเวลาการรอคอยจะไม่ยาวนานเท่ากับในช่วงแรก

 ในประสบการณ์ของผม อาจกล่าวได้ว่า ในกรณีที่มีการขอหลักฐานเพิ่มเติม  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนจากผู้ยื่นคำร้องหรือทนายของผู้ยื่นคำร้อง  ทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาด้วยความกระตือรือร้น ปกติก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ อย่างมากที่สุด ก็อาจเป็น 2เดือนหรือ 2เดือนครึ่ง