Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawNationality Lawมีความจำเป็นที่จะต้องโอนย้ายวีซ่าเข้าสหรัฐฯมาไว้ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือไม่?

มีความจำเป็นที่จะต้องโอนย้ายวีซ่าเข้าสหรัฐฯมาไว้ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือไม่?

Translation of the above video, for original transcript please see: new passport

วิดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงหนังสือเดินทางเล่มใหม่และการโอนย้ายวีซ่าสหรัฐฯมาไว้ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าของสำนักงานจะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย และบุคคลเหล่านั้นได้เดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วยวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) หรือวีซ่าประเภทคู่สมรสอันได้แก่ วีซ่า K-3 วีซ่า IR-1 และ วีซ่า CR-1  รวมไปถึงลูกเลี้ยงด้วย นอกจากนี้ เรายังมีลูกค้าเข้าเมืองประเภทครอบครัว  หรือเข้าเมืองจากการจ้างงาน โดยเฉพาะประเภท E อีกจำนวนหนึ่งด้วย แต่นานๆครั้งผมจะได้รับคำถามเรื่องการโอนย้ายวีซ่าจากหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาไว้ในเล่มใหม่ แต่มักจะเป็นกรณีของวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะ ถ้าเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วได้รับกรีนการ์ดแล้ว จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะ กรีนการด์คือบทพิสูจน์สำคัญที่แสดงถึงความสามารถในการเดินทางเข้าสหรัฐฯ แม้ว่าจะเดินทางด้วยหนังสือเดินทางเล่ม ใหม่ก็ตาม

ในกรณีของวีซ่านักท่องเที่ยว  B1/B2 ที่มีอายุ 10 ปี หากวีซ่าประเภทนี้ออกให้คนไทย ซึ่งหนังสือเดินทางไทยจะมีอายุการใช้งานเพียง  5 ปี ดังนั้นหนังสือเดินทางจะต้องหมดอายุก่อนวีซ่า บ่อยครั้งผมจึงพบคำถามว่า  “ฉันควรโอนย้ายวีซ่าไปใส่เล่มใหม่หรือไม่?” ที่จริงแล้ว ไม่มีความจำเป็นเลยเพราะตัววีซ่ายังไม่หมดอายุการใช้งาน ในกรณีของวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท B1/B2 เพียงพกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวคู่กับเล่มใหม่ แล้วเมื่อเดินทางถึงสหรัฐฯ ก็สามารถยื่นวีซ่าให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลศุลกากรและชายแดนดูแล้วเจ้าหน้าที่จะประทับตราในหนังสือเดินทางเล่มใหม่  ดังนั้น ในกรณีที่เป็นวีซ่านักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องโอนย้ายวีซ่ามาไว้ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะต้องโอนย้ายวีซ่ามาไว้ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือไม่แต่อย่างใด

ในกรณีของกรีนการ์ดก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน แต่หากมีเพียงตราประทับ I-551 ซึ่งเปรียบเสมือนกรีนการ์ดชั่วคราว  ในกรณีเช่นนี้ หากหนังสือเดินทางกำลังจะหมดอายุ แต่ยังไม่ได้รับกรีนคาร์ต อาจมีปัญหาได้จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายก่อนเพราะแต่ละสถานการณ์จะไม่เหมือนกัน

โดยสรุปแล้ว ในกรณีของวีซ่านักท่องเที่ยว ไม่มีความจำเป็นที่จะโอนย้ายวีซ่าจากหนังสือ เดินทางเล่มเก่าไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพียงนำวีซ่าที่อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยเมื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯด้วยหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้นก็พอ